• Bagiau FIBC gyda gwahanol fathau o leininau AG

    Mae leininau polyethylen, y cyfeirir atynt fel arfer fel leinin poly, yn leininau plastig hyblyg sydd wedi'u cynllunio'n benodol i fod yn ffit mewn swmp gynhwysydd canolradd hyblyg (FIBC neu fag swmp). Mae delio â deunyddiau a chemegau sensitif yn aml yn creu anghenion amddiffyn dwbl. Poly ...
    Darllen mwy